Trang chủ Trung tâm

Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Mục tiêu: Xây dựng các chương trình đào tạo chuỗi giá trị , quản lí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trình diễn các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Xem thêm

Trung tâm Phát triển đổi mới sáng tạo

Mục tiêu: Xây dựng và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo và nông nghiệp số

Xem thêm
Trung tâm Phát triển đổi mới sáng tạo
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

Từ nghiên cứu đến tạo ra sản phẩm trên thị trường gồm chuỗi nhiều hoạt động và quá trình có sự liên kết với nhau

Xem thêm

Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp

Phát triển các nguồn dữ liệu nông nghiệp phục vụ số hoá nền nông nghiệp, phát triển công nghệ dữ liệu lớn gắn với tự động hoá để dự báo và kiểm soát sớm các rủi...

Xem thêm
Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp
Chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong- Trung Quốc (MCSS)

Chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong- Trung Quốc (MCSS)

Thực hiện các nghiên cứu và công bố quốc tế liên quan đến vấn đề phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, các vấn đề hợp tác và sáng kiến hợp tác tại khu vực...

Xem thêm