Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Tên trung tâm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp

Tên tiếng Anh: Agrinnovation

Trụ sở chính: Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 03 năm 2020

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2015 với mục đích thúc đẩy ươm tạo công nghệ và thương mại hoá sản phẩm công nghệ nông nghiệp, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp (Cati) được thành lập, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã đạt được một số thành công nhất định: xây dựng được danh mục hơn 120 công nghệ/ sản phẩm khoa học công nghệ tiềm năng, trong đó có 30 công nghệ được Trung tâm hỗ trợ và ươm tạo, hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, đăng ký bảo hộ và các tiêu chuẩn tương đương đồng thời phối hợp với doanh nghiệp tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu….; Cati được xem là mô hình mới, mô hình tổ chức trung gian vệ tinh để khai thác hiệu quả.  Từ những thành công ban đầu của Cati, trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp và Trung tâm chuyên gia, ngày 24 tháng 03 năm 2020 Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp (Agrinnovation) được thành lập theo Quyết định số 830/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu phát triển

Khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ thông qua việc phát triển các hướng nghiên cứu công nghệ mới – giá trị cao – liên ngành – tích hợp với công nghệ 4.0 và đồng sáng tạo với doanh nghiệp để tạo ra giá trị mới phục vụ xã hội

TẦM NHÌN

Agrinnovation trở thành cơ sở nghiên cứu và chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đứng đầu cả nước và có ảnh hưởng trong khu vực.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Agrinnovation là nơi để các nhóm nghiên cứu và chuyên gia triển khai các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế cụ thể, đóng góp về mặt khoa học và tham vấn chính sách trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, nghiên cứu chiến lược và xây dựng mạng lưới tổ chức.

Agrinnovation hoạt động theo định hướng phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội và cam kết cao nhất đối với các bên liên quan với tiêu chí: Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển dịch vụ khoa học công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp và khai thác sáng chế, sở hữu trí tuệ, góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại của Việt Nam. Agrinnovation cũng đồng thời chú trọng và tạo điều kiện để hình thành và phát triển các lĩnh vực nghiên cứu khác liên quan đến kinh tế, chiến lược để đáp ứng nhu cầu cấp thiết và đa dạng của Học viện cũng như của đất nước.

HOẠT ĐỘNG

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SÁNG TẠO

Tại Agrinnovation, nhà nghiên cứu, sinh viên của Học viện và đối tác (các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các cơ quan chính phủ, chính quyền các địa phương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã…) luôn được khuyến khích phát huy năng lực và kiến thức của mình để góp phần xây dựng một môi trường là việc chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, mang tính toàn cầu. Agrinnovation hiểu rằng Trung tâm chỉ có thể thành công, phát triển bền vững khi các nhà nghiên cứu, sinh viên của Học viện và đối tác đạt được mục tiêu của họ, chính vì vậy chúng tôi luôn tạo không gian và môi trường thuận lợi cho hợp tác, sáng tạo và phát triển.

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

Nhiệm vụ của Agrinnovation bao gồm: Xây dựng các dự án Đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp spin – off mang thương hiệu Học viện và Cung cấp các dịch vụ đăng ký và thương mại hóa các sở hữu trí tuệ.

PHÁT TRIỂN HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH, MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC

Một nhiệm vụ quan trọng của Agrinnovation là đóng góp về mặt khoa học và tham vấn chính sách trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, nghiên cứu chiến lược và xây dựng mạng lưới tổ chức ở tầm khu vực và toàn cầu. Agrinnovation có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có uy tín chuyên môn, có khả năng kết nối và giàu tham vọng để đưa các vấn đề nghiên cứu về Việt Nam, của Việt Nam vào phạm vi quan tâm và thực hiện của các nhà khoa học, các học giả ở khu vực và trên thế giới.

ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Trung tâm Phát triển đổi mới sáng tạo

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin off)

Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp

Chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong- Trung Quốc(MCSS)