Trang chủ Trung tâm Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm CNC sẽ phối hợp với dự án OKP do Chính phủ Hà Lan tài trợ tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu, trình diễn và phát triển các hệ thống sản xuất rau hoa quả có tính sáng tạo, hiệu quả, bền vững và khả thi về mặt kinh tế cho doanh nghiệp, nhóm hộ nông dân và hợp tác xã nông nghiệp.

Trung tâm cũng sẽ kết nối các công ty, doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc đồng sáng tạo; đồng phát triển công nghệ; để tạo gia các công nghệ có giá trị mới cho thị trường

Mục tiêu: Xây dựng các chương trình đào tạo chuỗi giá trị , quản lí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trình diễn các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Hoạt động:

  • Thu hút chuyên gia công nghệ, trình diễn công nghệ
  • Đào tạo thực hành cho sinh viên học viện
  • Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ tại các HTX,… về các mô hình nông nghiệp công nghệ cao