Trang chủ Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp

Với quan điểm “tài nguyên sẽ cạn kiệt, dữ liệu không bao giờ có thể khai thác hết” Trung tâm Đổi mới sáng tạo hình thành TT nghiên cứu dữ liệu lớn nông nghiệp nhằm phát triển các nguồn dữ liệu nông nghiệp phục vụ số hoá nền nông nghiệp, phát triển công nghệ dữ liệu lớn gắn với tự động hoá để dự báo và kiểm soát sớm các rủi ro nông nghiệp, phát triển trí tuệ nhân tạo trong quản lý chuỗi ngành hàng nông nghiệp, nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường nông sản Việt Nam.

Trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm sẽ tập trung xây dựng các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và block chain trong các ngành hàng chủ lực phối hợp chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyên môn về nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất/chế biến và xuất khẩu.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỳ vọng sẽ thu hút được sự hợp tác của đội ngũ cán bộ và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; cùng đồng hành vì nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Mục tiêu: Phát triển các nguồn dữ liệu nông nghiệp phục vụ số hoá nền nông nghiệp, phát triển công nghệ dữ liệu lớn gắn với tự động hoá để dự báo và kiểm soát sớm các rủi ro nông nghiệp, phát triển trí tuệ nhân tạo trong quản lý chuỗi ngành hàng nông nghiệp, nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường nông sản Việt Nam.

Hoạt động:

  • Xây dựng và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo và nông nghiệp số
  • Thu thập/ số hóa dữ liệu nông nghiệp
  • Tích hợp tổ chức quản lí dữ liệu lớn