Trang chủ Tin tức Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác trao đổi tri thức và chuyển giao công nghệ
Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác trao đổi tri thức và chuyển giao công nghệ

Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác trao đổi tri thức và chuyển giao công nghệ

Vào thứ Hai ngày 12 tháng 12 năm 2022, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác về trao đổi kiến thức và chuyển giao công nghệ, giai đoạn 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc VNUA và Ông Henk van Eijk, Chủ tịch NVHBP đã ký và trao đổi bản Thỏa thuận Hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Lan Việt Nam với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Ông Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam và Phát triển Nông thôn Ông Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Hà Lan – Bà Liesje Schreinemacher.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao Thỏa thuận Hợp tác trao đổi tri thức và chuyển giao công nghệ với Hiệp hội Hợp tác kinh Doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam

Bắt đầu Hợp tác từ năm 2019, hai bên sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ trong việc trao đổi tri thức, nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng công nghệ tập trung vào lĩnh vực trồng trọt và nông nghiệp thông minh, vì lợi ích của sinh viên VNUA và các thành viên của NVHBP nói riêng, cũng như cho sự phát triển của ngành trồng trọt Việt Nam nói chung.