Trang chủ Tin tức Thông báo mời tham dự “LỚP TẬP HUẤN THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
Thông báo mời tham dự “LỚP TẬP HUẤN THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Thông báo mời tham dự “LỚP TẬP HUẤN THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

                                                   Thông báo mời tham dự                       

             LỚP TẬP HUẤN THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                               DO DỰ ÁN AUS4INNOVATION CỦA ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

                        VÀ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC

Lớp tập huấn “Thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học” do Dự án Aus4innovaiton và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện quy trình thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học, cụ thể về các hình thức chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương thảo với đối tác, tìm kiếm đầu tư, quản lý tài sản trí tuệ thông qua các bài giảng và bài học kinh nghiệm được chia sẻ từ chuyên gia Úc và cán bộ của Học viện.

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên sẽ nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, được nâng cao kiến thức để xác định con đường thương mại hóa thích hợp, đàm phán để chuyển giao và thương mại hoá công nghệ thành công, đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm từ các bài học thực tiễn trong chuyển giao và thương mại hoá công nghệ của Học viện.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học đăng ký tham dự lớp tập huấn nêu trên.

  • Thời gian: 2 buổi (3 giờ/buổi) vào sáng ngày 13, 14/10/2020
  • Hình thức: đào tạo Online; ngôn ngữ Anh, Việt (có phiên dịch), khoá học cấp chứng chỉ (Nội dung chi tiết trong chương trình kèm theo)

Đề nghị đơn vị và cá nhân gửi thông tin đăng ký theo mẫu về trung tâm Đổi mới sáng tạo theo địa chỉ Email: ttdmst@vnua.edu.vn hoặc đăng ký online tại địa chỉ sau http://bit.ly/TapHuanThuongMaiHoa2020  trước 17h ngày 10/10/2020;

 

                                                      CHƯƠNG TRÌNH LỚP TẬP HUẤN

                              “THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

                                                                    Ngày 13,14/10/2020

                      Online, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt)

 

Ngày Thời gian Nội dung Người thực hiện
    13/10/2020

 

9:00-9:05am Khai mạc lớp tập huấn Ban tổ chức
9:05-9:25am Giới thiệu chung về chương trình tập huấn Chuyên gia Úc
9:25-10:20am Đánh giá tiềm năng thương mại hoá của các sáng chế Chuyên gia Úc
10:20-11:20am Lựa chọn phương thức và chiến lược thương mại hoá Chuyên gia Úc
11:20-11:50am Quá trình đăng kí sở hữu trí tuệ. Định giá công nghệ, chia sẻ lợi nhuận. Chia sẻ kinh nghiệm của PGS. TS Nguyễn Thị Minh
11:50-12:00am Tóm tắt bài học, câu hỏi thảo luận Chuyên gia Úc
14/10/2020 9:00-9:20am Giải đáp các vấn đề liên quan kiến thức buổi thứ nhất  Chuyên gia Úc, Ban tổ chức
9:20-11:20am Kêu gọi vốn, đầu tư, nghệ thuật thương thảo với doanh nghiệp Chuyên gia Úc
11:20-11:40am   Quá trình thương thảo ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ Chia sẻ kinh nghiệm của PGS. TS Trần Thị Định
11:40-11:50am Tổng kết Chuyên gia Úc
11:50-12:00am Bế mạc Ban tổ chức

 

Chuyên gia Úc: Ông Cameron Johns – Tổng Giám đốc Impact Innovation

Cameron Johns (địa chỉ linkedlin: https://au.linkedin.com/in/cameron-johns-innovation?challengeId=AQE-Pi2wm7Y37QAAAXUK1pkQtnw_YyiAsXFRxF0sq0ERGxE97svv_h0k3sPCGgyDFZfcbNSO0VIt86xX-BerQ61oeibRUIf87A&submissionId=7cf962e9-a02c-3c16-0e52-f3a1b3739221) đã đào tạo các tổ chức nghiên cứu của Úc và Quốc tế về thương mại hóa, đổi mới sáng tạo cũng như làm việc với các tổ chức này để tích hợp các đổi mới của họ vào các ngành nghề có liên quan. Ông là đồng tác giả của Mô hình Đổi mới Canvas và công cụ đánh giá mà một số tổ chức nghiên cứu quốc gia sử dụng khi phát triển các dự án thương mại mới.

Cameron có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp đổi mới và thương mại hóa, bao gồm top 500 Asian Technopreuners được thiết kế để đào tạo các luật sư bằng sáng chế từ các ngôn ngữ không phải tiếng Anh và có nguồn gốc đa dạng. Kế hoạch chi tiết này hiện được sử dụng trên toàn cầu như một yếu tố trọng yếu trong việc đào tạo luật sư bằng sáng chế của WIPOs. Cameron cũng là một bậc thầy về phương pháp Canvas Tinh gọn và đã thực hiện những kỹ năng này trong nhiều dự án.

Trong hơn 20 năm, ông đã làm việc với hơn 85 hợp tác nghiên cứu trong các ngành công nghiệp khác nhau để hỗ trợ việc thương mại hóa và đưa các nghiên cứu trở thành kết quả và tác động. Cameron cũng đã thành lập và điều hành các công ty khởi nghiệp, thành lập và quản lý một công ty cổ phần tư nhân để đầu tư vào những sáng chế ở giai đoạn đầu. Cameron đã huy động được hàng trăm triệu đô la cho các khách hàng của mình và cho chính bản thân ông, điều này giúp ông có thêm sự am hiểu về thương mại hóa và đổi mới sáng tạo.

 

(Phần giảng dạy và thảo luận với chuyên gia Cameron Johns sẽ có phiên dịch Anh – Việt tại lớp)