Trang chủ Tin tức Thông báo Về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn
Thông báo Về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn

Thông báo Về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM THÚ Y VNUA

Số …../TB-VNUA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

THÔNG BÁO

Về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0110275053 của Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA cấp ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA thông qua ngày 27/04/2023;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA ngày 05 tháng 05 năm 2023 về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Sinh phẩm thú y VNUA để đủ theo số vốn điều lệ đăng ký;

– Căn cứ tình hình thực tế.

    Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA được thành lập với các lĩnh vực đăng ký kinh doanh như sau:

Stt Mã ngành Ngành nghề
1.                 7214

 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Chi tiết: Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế phẩm sinh học như chế phẩm kháng thể; chế phẩm sinh học men vi sinh đa chức năng; vắc-xin phòng bệnh trên vật nuôi

2.                 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
3.                 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Phân phối sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh khác về lĩnh vực chế phẩm sinh học men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng; chế phẩm sinh học hỗ trợ điều trị bệnh; chế phẩm sinh học xử lý môi trường và xác động vật; vắc-xin; thuốc; dược liệu; nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

4.                 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh

Chi tiết: Bán lẻ, phân phối các sản phẩm (thức ăn chăn nuôi, chế phẩm, thuốc, vắc-xin) liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản

5.                 7490

 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ như hoạt động môi giới thương mại, đào tạo chuyên môn, công nghệ, tư vấn về lĩnh vực Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản, …

6.                 7500 Hoạt động thú y

Chi tiết:

Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ:

– Hoạt động chẩn đoán – xét nghiệm dịch bệnh tiêu chuẩn ISO

– Hoạt động đánh giá chất lượng vắc-xin, chế phẩm sinh học, thuốc, dược liệu

– Hoạt động dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, giải pháp phòng chống dịch bệnh lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản

– Hoạt động dịch vụ lấy mẫu trên động vật thuộc lĩnh vực Chăn nuôi -Thú y – Thuỷ sản

– Hoạt động kiểm nghiệm, khảo nghiệm lĩnh vực Thú y

– Hoạt động thử nghiệm trên động vật, chăm sóc động vật, vật nuôi,..

– Tư vấn công nghệ phòng sạch, phòng an toàn sinh học, tư vấn đào tạo an toàn sinh học, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực an toàn sinh học

7.                 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, vắc-xin, thuốc lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thuỷ sản)
8.                 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như hội thảo, kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức

9.                 6312 Cổng thông tin (Trên mạng xã hội, trang web, không bao gồm hoạt động báo chí)
10.             2029 Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học, kháng thể, men vi sinh, thực phẩm chức năng

11.             0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (Chi tiết: Các hoạt động được chuyên môn hóa phục vụ chăn nuôi, kiểm tra vật nuôi, dịch vụ chăn nuôi động vật thí nghiệm, ..)
12.             7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: cho thuê vật nuôi, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

13.             0144 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
14.             0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
15.             0146 Chăn nuôi gia cầm
16.             0149 Chăn nuôi khác
17.             4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
18.             7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,…

19.             6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê bất động sản
20.             8531 Đào tạo sơ cấp
21.             8532 Đào tạo trung cấp
22.             8533 Đào tạo cao đẳng
23.             8551 Giáo dục thể thao và giải trí
24.             8552 Giáo dục văn hóa nghệ thuật
25.             8560

 

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết: Tư vấn giáo dục, hội thảo, rèn nghề, kỹ năng mềm. Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục. Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục. Dịch vụ kiểm tra giáo dục. Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

26.             7710 Cho thuê xe có động cơ
27.             4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm lĩnh vực Công nghệ sinh học – Chăn nuôi thú y – thủy sản

Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA thông báo kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn (Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng) để đảm bảo đủ số vốn điều lệ đã đăng ký và thực hiện các kế hoạch nghiên cứu sản xuất, phương án kinh doanh đang triển khai.

    Thời điểm hết hạn đăng ký góp vốn: 16h00 ngày 15/05/2023.

    Hình thức góp vốn: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

    Thông tin chuyển khoản như sau:

    Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sinh phẩm Thú y VNUA

    Số tài khoản doanh nghiệp: 1039 83 68 68               

    Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương

Với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

  1. Cam kết tuân thủ Điều lệ công ty và các cam kết thực hiện khác kèm theo.
  2. Có kinh nghiệm triển khai hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực nêu trên.
  3. Có năng lực về tài chính, có đủ nguồn vốn đóng góp theo yêu cầu.
  4. Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp
  5. Ưu tiên các nhà đầu tư nộp đơn đăng ký góp vốn trước.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký góp vốn theo mẫu Đơn góp vốn đính kèm về văn phòng Công ty – Địa chỉ: Bệnh viện Thú y, Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 08.37.63.68.86

Trân trọng kính mời doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

Nơi nhận:

  • Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN ANH TUẤN