Trang chủ Tin tức THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SPIN-OFF LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SPIN-OFF LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SPIN-OFF LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y

THÔNG BÁO

Về việc mời các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển doanh nghiệp spin-off lĩnh vực Công nghệ sinh học Thú y

 

Thực hiện chủ trương, Đề án thí điểm về cơ chế hoạt động doanh nghiệp khởi nguồn spin-off của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, đem lại doanh thu từ tài sản trí tuệ. Ngày 02/06/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có thông báo (lần thứ nhất) về việc mời các nhà đầu tư là cán bộ viên chức, người lao động, các tổ chức trong và ngoài Học viện, quan tâm tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án “Phát triển doanh nghiệp spin-off lĩnh vực CNSH thú y”.

Để thúc đẩy hoạt động phát triển của doanh nghiệp spin-off lĩnh vực CNSH thú y, Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp xin gửi tới các nhà đầu tư là cán bộ viên chức, người lao động, các tổ chức trong và ngoài Học viện, quan tâm tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp thông báo lần thứ hai, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về doanh nghiệp spin-off:

     1.Tên công ty dự kiến: Công ty cổ phần sinh phẩm thú y VNUA-INVET

     2.Lĩnh vực hoạt động chính:

 • CNSH Chăn nuôi – Thú y và BVMT
 • Các lĩnh vực dự kiến đăng ký kinh doanh
STT Ngành nghề Mã ngành

1.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Chi tiết: Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế phẩm sinh học như chế phẩm kháng thể; chế phẩm sinh học men vi sinh đa chức năng; vắc-xin phòng bệnh trên vật nuôi

7214

(Chính)

2.    Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra thú y và liên quan khác trong lĩnh vực nông nghiệp) 7120

(Chính)

3.       Phân phối sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh khác về lĩnh vực chế phẩm sinh học men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng; chế phẩm sinh học hỗ trợ điều trị bệnh; chế phẩm sinh học xử lý môi trường và xác động vật; vắc-xin; thuốc; dược liệu; nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

 Theo Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299
4.       Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng kinh doanh

Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản

(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4773
5.       Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ như hoạt động môi giới thương mại, đào tạo chuyên môn, công nghệ, tư vấn về lĩnh vực Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản, tư vấn về công nghệ khác,…

7490

(Chính)

6.       Hoạt động chẩn đoán, xét nghiệm dịch bệnh, đánh giá chất lượng vắc-xin, chế phẩm sinh học, thuốc, dược liệu, tư vấn lĩnh vực chăn nuôi – Thú y, và khoa học và công nghệ khác

Chi tiết:

Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ:

– Hoạt động chẩn đoán – xét nghiệm dịch bệnh tiêu chuẩn ISO

– Hoạt động đánh giá chất lượng vắc-xin, chế phẩm sinh học, thuốc, dược liệu

– Hoạt động tư vấn giải pháp công nghệ lĩnh vực chăn nuôi – Thú y – Thủy sản

– Hoạt động kiểm nghiệm, khảo nghiệm lĩnh vực Thú y

– Hoạt động thử nghiệm trên động vật, chăm sóc động vật, vật nuôi,..

– Tư vấn công nghệ phòng sạch, phòng an toàn sinh học, tư vấn đào tạo an toàn sinh học, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực an toàn sinh học

(Điều 4, điều 5, điều 6 Luật Chuyển giao công nghệ 2017)

7500

(Chính)

7. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh, vắc-xin

2100
8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như hội thảo, kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức

8230

(Chính)

9. Cổng thông tin

(Trên mạng xã hội, trang web, không bao gồm hoạt động báo chí)

6312
10. Sản xuất chế phẩm men vi sinh (vi sinh probiotic) bổ sung thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản;

Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất chế phẩm sinh học, men vi sinh, thực phẩm chức năng (Điều 12 Nghị định 35/2016/NĐ-CP)

2012

(Chính)

11. Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

Sản xuất chế phẩm sinh học: chế phẩm vi sinh, men vi sinh, kháng huyết thanh, vắc-xin, vắc-xin chuồng, chế phẩm hỗ trợ phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm;

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học, men vi sinh, thực phẩm chức năng (Điều 12 Nghị định 35/2016/NĐ-CP)

2029 (chính)
12. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Chi tiết: Các hoạt động được chuyên môn hóa phục vụ chăn nuôi, Kiểm tra vật nuôi, dịch vụ chăn nuôi động vật thí nghiệm,…

0162
13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: cho thuê vật nuôi, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
77309
14. Chăn nuôi dê, cừu, lợn, gia cầm (vịt, gà), thỏ, chuột lang, chuột bạch 0144-0145-0146-0149
15. Bán động vật sống 4620

 

     3. Số vốn cần huy động:  16.000.000.000 đồng

     Bằng chữ:  Mười sáu tỷ đồng./.

II. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

 1. Cam kết tuân thủ Đề án thí điểm về cơ chế hoạt động của doanh nghiệp spin-off của Học viện và các cam kết thực hiện khác kèm theo.
 2. Có kinh nghiệm triển khai hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực nêu trên.
 3. Có năng lực về tài chính, có đủ nguồn vốn đóng góp theo yêu cầu. Hạn mức tối thiểu là 200 triệu đồng
  Lưu ý: Các cổ đông có số vốn dưới 200 triệu đồng sẽ lập thành nhóm cổ đông và cử 01 đại diện làm cổ đông sáng lập của doanh nghiệp

III. Tìm hiểu thông tin và đề xuất đầu tư

 1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin đầu tư liên hệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo và nhóm xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp spin-off lĩnh vực CNSH thú y để được cung cấp.
 2. Thời gian nhận đơn đăng ký góp vốn là 35 ngày kể từ ngày thông báo. (Từ ngày 25/10-28/11/2022).

Các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề xuất (theo mẫu tại trang web http://agrinnovation.vn) về Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đơn đăng ký tham gia góp vốn_ĐMST

Địa chỉ: Tầng 2, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 0246 2617 589

Trong quá trình tìm hiểu về cơ hội đầu tư, nếu có khó khăn vướng mắc nhà đầu tư có thể liên hệ với ông Nguyễn Việt Long – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp, theo số điện thoại 0912469879 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Trân trọng kính mời doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư./.

Nơi nhận:

 • Thường trực Đảng ủy;
 • Thường trực HĐHV;
 • Chủ tịch công đoàn các bộ phận;
 • TT ĐMST;
 • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Trần Đức Viên