Trang chủ Tin tức Mời nộp hồ sơ ý tưởng đề xuất Concept Note năm 2022 thuộc chương trình VIBE do ĐSQ Ireland tài trợ
Mời nộp hồ sơ ý tưởng đề xuất Concept Note năm 2022 thuộc chương trình VIBE do ĐSQ Ireland tài trợ

Mời nộp hồ sơ ý tưởng đề xuất Concept Note năm 2022 thuộc chương trình VIBE do ĐSQ Ireland tài trợ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 01/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _______________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Mời nộp hồ sơ ý tưởng đề xuất Concept Note năm 2022

thuộc chương trình VIBE do ĐSQ Ireland tài trợ

 

Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Ireland (VIBE) là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland nhằm hỗ trợ tăng cường hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa Ireland và Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược năm 2022 giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và ĐSQ Ireland, Ban Hợp tác quốc tế thông báo nhận hồ sơ ý tưởng đề xuất Concept Note từ các đơn vị trong Học viện cho vòng tài trợ năm 2022 như sau:

Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ năm 2022:

·     Nông nghiệp

·     Đổi mới sáng tạo

·     Phát triển doanh nghiệp

·     Môi trường và Biến đổi khí hậu

 

Thời gian thực hiện đề xuất: 12 tháng

Kinh phí dự kiến tài trợ: 50,000 EUR – 70,000 EUR/đề xuất

Hạn nộp đề xuất: trước ngày 26/01/2022

Hồ sơ đề xuất gồm có:

–   Concept Note (độ dài không quá 04 trang A4) theo mẫu tại file đính kèm;

–   Dự toán kinh phí (định mức chi tiêu theo Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương, bản cập nhật năm 2017);

–   Thư cam kết tham gia của đối tác Ireland.

Lưu ý: Các đề xuất được lựa chọn tại Học viện sẽ được gửi hồ sơ đến ĐSQ Ireland để thẩm định phê duyệt vào vòng tiếp theo.

Thông tin liên hệ và giải đáp:

CV Dương Thị Minh Phượng, Ban Hợp tác quốc tế, Phòng 228 – tầng 2, Nhà Hành chính. Email: dtmphuong@vnua.edu.vn, ĐT: 024 62617543/0977783286

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo tới các Thầy Cô quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc Học viện;

– Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Việt Long